23-04-2009: Update for the pediatrician

Het meest recente artikel over de stand van zaken rondom LCH is “Langerhans cell histiocytosis: update for the pediatrician” van de hand van onder andere professor Maarten Egeler uit Leiden. Het is geschreven voor kinderartsen, dus niet altijd en volledig te begrijpen voor een leek. Klik op het artikel om het als pdf te downloaden.

Recommended Posts