Skip to content

Hoe wilt u ons steunen?

1. Donatie voor de patientenorganisatie

Histiocytose Nederland is een patientenorganisatie die volledig uit vrijwilligers bestaat. Alleen als we donateurs hebben, krijgen we subsidie van het Fonds PGO. Uw hulp is dus hard nodig!

Voor slechts €25 per jaar bent u donateur van Histiocytose Nederland. U maakt dan het werk van de patientenorganisatie mogelijk en wordt actief de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom LCH.

U wordt donateur door €25 over te maken op NL 47 INGB 0007 6656 66 van Histiocytose Nederland. Vermeldt daarbij uw emailadres en het woord ‘Donatie’. 

Het fiscaal (RSIN-)nummer van de stichting is 8026.30.108. De stichting heeft de ANBI-status,

2. Giften voor wetenschappelijk onderzoek

Met een gift voor wetenschappelijk onderzoek levert u een directe bijdrage aan de strijd tegen LCH, die volledig afhankelijk is van private financiering. Wij zien erop toe dat uw gift voor de volle 100% wordt aangewend voor wetenschappelijk onderzoek. Wilt u helpen? Maak dan een bedrag over op NL 47 INGB 0007 6656 66 van Histiocytose Nederland onder vermelding van ‘Wetenschappelijk Onderzoek naar LCH’.

Fiscale informatie:
De Stichting Histiocytose Nederland is een ANBI instelling. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Het totaal van al uw giften moet dan hoger zijn dan €60 en hoger dan 1% van het drempelinkomen. Uw giften zijn aftrekbaar tot 10% van uw verzamelinkomen.

Het fiscaal (RSIN-)nummer van de stichting is 8026.30.108. De stichting heeft de ANBI-status.

3. Legaten en erfstellingen

In een testament kunt u laten vastleggen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. Kinderen hebben recht op een kindsdeel, de zogenaamde legitieme portie, het overige deel kunt u met een legaat aan een goed doel nalaten. Wilt u dat de strijd tegen LCH wordt gewonnen? Benoem Histiocytose Nederland dan tot mede-erfgenaam met een door u vastgesteld bedrag of door u omschreven goederen (bijvoorbeeld een auto, huis of sieraden).