Donateurs gezocht

Histiocytose Nederland is de nieuwe naam van onze patiëntenorganisatie. Hiermee brengen wij tot uitdrukking dat we er zijn voor alle histiocytaire ziekten, waaronder natuurlijk LCH. Voor iedereen die daarmee te maken heeft:
– Is er onze website www.histio.nl met het actuele nieuws;
– Is er onze veelbezochte groep op Facebook om ervaringen uit te wisselen;
– Organiseren we de jaarlijkse landelijke patiëntendag;
– Sturen we een afvaardiging naar het jaarlijkse congres van de Histiocyte Society, waar medici, onderzoekers en patiëntenverenigingen uit de hele wereld samenkomen om hun kennis over histiocytose te delen;
– Bieden we lotgenotencontactpunten voor mensen in nood.

Met ingang van dit jaar gelden er nieuwe subsidieregels die u kunt nalezen op www.fondspgo.nl. Kern is dat Fonds PGO streeft naar minder te subsidiëren patiëntenorganisaties en een aantal nieuwe voorwaarden stelt. Eén daarvan is het aantal donateurs dat 25 euro doneert. Wilt u ons helpen? Stort dan 25 euro op giro 7665666 ten name van Histiocytose Nederland. Vermeld daarbij ‘Donatie 2012’.

Namens alle vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank. En voor diegenen die al hebben gedoneerd of zelfs maandelijks doneren: wij zijn extra blij met jullie steun en trouw!

Recommended Posts